Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Uredba o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

Uredba o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

»25.5.2021 bo pričela veljati nova Uredba o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač (Ur.l. RS, št. 31/2021). Žgane pijače: Brinjevec, Pelinkovec, Dolenjski sadjevec in Domači rum, spadajo med zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila, njihovo ime in postopek proizvodnje sta zaščitena z zaščiteno geografsko označbo (ZGO).

Po 25.5.2021 se zaščiteno ime za žgane pijače: Brinjevec, Pelinkovec, Dolenjski sadjevec in Domači rum, sme uporabljati le, če je proizvajalec pridobil CERTIFIKAT s katerim se potrjuje skladnost proizvodnje z uradno potrjeno tehnično specifikacijo.

Vse proizvajalce, ki proizvajajo navedene žgane pijače, vabimo, da se vključite v postopek certificiranja in si pridobite certifikat.«

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki