Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Obvestilo IP - spremembe v Tehnoloških navodilh

Obvestilo IP - spremembe v Tehnoloških navodilh

»Dne, 16.6.2020, so bila objavljena posodobljena Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave, poljščin, sadja in grozdja 2020 (verzija 2). Vse spremembe so označene modro.«

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki