Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019

Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019

Že 10. jubilejno po vrstnem redu strokovno srečanje za področje ekološkega kmetijstva bo 25.1.2019 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM (Pivola 10, Hoče pri Mariboru) med 9. in 17. uro.

Okvirni program predavanj oz. predstavitev:

  • Novosti iz zakonodaje (nacionalne in EU)
  • Generična promocija ekoloških živil in pridelkov v letu 2019
  • Ekološka živila in napitki v okviru projekta Slovenija – evropska gastronomska destinacija 2021
  • Ekološka živila/hrana na ekoloških kmetijah z dopolnilno dejavnostjo turizem
  • Izboljšanja v verigah vrednosti - ekološko meso in mleko
  • Neskladja na ekoloških kmetijah, v predelavi in pri trženju zaznana s strani različnih kontrolnih in inšpekcijskih organov (CO, AKTRP, MKGP, UVHVVR)
  • Predlogi za novo SKP na podlagi raziskav s področja ekološkega kmetijstva

in  okrogla miza na tematiko: Ekološko kmetijstvo ob zaključku tega programskega obdobja – kako doseči zastavljene cilje v PRP in vizija  za novo programsko obdobje po 2020

 

Podrobnejši program z imeni predavateljev in več informacij o prijavi bo na spletu fakultete od 10.1.2019 dalje http://www.fkbv.um.si/

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki