Integrirana pridelava
Dar zemlje
Integrirana pridelava

Integrirana pridelava

Naravi prijaznejša, integrirana pridelava

Povečajte zaupanje potrošnikov v vaše pridelke s pridobitvijo certifikata za integrirano pridelavo!

Skupina izkušenih strokovnjakov izvaja nepristransko in neodvisno kontrolo in certificiranje postopkov integrirane pridelave na območju celotne Slovenije za področja:

 • poljščine (IPL),
 • zelenjava (IVR),
 • sadje (IPS) in
 • grozdje (IVG).

Shema ni vključena v obseg akreditacije.

Integrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave v primerjavi s konvencionalnim in poteka pod rednim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov in pristojnega inšpektorata. Kmetovanje poteka v skladu z natančno določenimi pravili in z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Osnovni cilji integrirane pridelave so tako pridelati zelenjavo, sadje, grozdje in poljščine boljše kakovosti ob upoštevanju naslednjih načel:

 • Pri pridelavi se daje prednost naravnim ukrepom pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, pri čem se doseže enak gospodarski učinek.
 • Uravnoteženo se izvajajo agrotehnični ukrepi, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov in nadzorovani uporabi gnojil.
 • Dosegajo se najmanjši negativni vplivi na okolje.
 • Uporaba gnojil je strokovno utemeljena.
 • Zmanjšana je uporaba pripravkov za varstvo rastlin.
 • Prideluje se brez uporabe gensko spremenjenih organizmov.
 • Uporabljajo se lahko le dovoljeni pripravki za varstvo rastlin.
 • Vzpodbuja se uporaba biotičnih pripravkov.
 • Gnojenje poteka izključno na podlagi analize tal in potreb rastlin.
 • Posebna pozornost se posveča ohranjanju in dvigovanju rodovitnosti tal.

 

Tehnologija pridelave, postopki kontrole in način označevanja so določeni v pravilnikih in tehnoloških navodilih za vsako področje posebej.

Pokažite skrb do narave in potrošnikov s certifikatom za integrirano pridelavo zelenjave, sadja, grozdja ali poljščin!
 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki