Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Nova verzija specifikacije za mleko in mlečne izdelke

Nova verzija specifikacije za mleko in mlečne izdelke

Dne 2. 10. 2019 je bila

POTRJENA SPECIFIKACIJA ZA MLEKO IN MLEČNE IZDELKE Z OZNAČBO

»IZBRANA KAKOVOST« Z NAVEDBO DRŽAVE PRIDELAVE IN PREDELAVE

ŠT. 33203-7/2016/37.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki