Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Nova verzija specifikacije za sveže sadje in predelane proizvode iz sadja

Nova verzija specifikacije za sveže sadje in predelane proizvode iz sadja

24. 10. 2019

POTRJENA SPECIFIKACIJA ZA SVEŽE SADJE IN PREDELANE PROIZVODE IZ SADJA Z

OZNAČBO »IZBRANA KAKOVOST« Z NAVEDBO DRŽAVE PRIDELAVE IN PREDELAVE

št. 33203-9/2016/104.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki