Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2164 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008
Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki