Integrirana pridelava
Dar zemlje
Kako do certifikata

Kako do certifikata

V okviru kontrole preverjamo dejansko stanje na kmetijskem gospodarstvu in skladnost pridelave na kmetijskem gospodarstvu z veljavnimi predpisi za integrirano pridelavo. Inštitut KON-CERT Maribor izvaja redne napovedane in nenapovedane kontrole v skladu s predpisano zakonodajo.

Če so upoštevana vsa predpisana določila integrirane pridelave, prejmete po izvedeni kontroli certifikat, ki zagotavlja, da poteka pridelava skladno z določili in predpisi integrirane pridelave. Certifikat pa je prav tako zagotovilo potrošniku, da gre za živilo boljše kakovosti.

Koraki v postopku certificiranja

  • Posredovanje vseh potrebnih informacij o postopku certificiranja kandidatom s strani certifikacijskega organa.
  • Določitev področja in obsega certificiranja.
  • Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
  • Podpis pogodbe.
  • Izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu.
  • Pogovor s ocenjevalcem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
  • Pregled dokumentacije o izvedeni kontroli in izdelava poročila.
  • Odločitev o izdaji ali ne izdaji certifikata s strani certifikacijskega organa.

Vsako leto je potrebno pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost pridelave s predpisi. Po pridobitvi certifikata s strani Inštituta KON-CERT Maribor lahko vložite na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogo za uporabo zaščitnega znaka »integrirani«, s katerim boste lahko označili svoje pridelke in tako pokazali potrošnikom, da gre za živilo boljše kakovosti.
 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki