Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
S tradicijo v prihodnost
Kako do certifikata

Kako do certifikata

V inštitutu KON-CERT Maribor v postopku certificiranja preverjamo:

 • skladnost zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila z uradno potrjeno specifikacijo, 
 • ustreznost in učinkovitost delovanja sistema notranje kontrole in
 • ustreznost delovanja posameznih članov skupine proizvajalcev.

Če so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo certifikata se vam le-ta izda.

Certifikat zagotavlja, da proizvajate avtentičen kmetijski pridelek oziroma živilo, kar je prav tako zagotovilo potrošniku, da gre za živilo visoke kakovosti.

Koraki v postopku certificiranja

Posredovanje vseh potrebnih informacij o postopku certificiranja strankam, s strani certifikacijskega organa.

 • Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
 • Podpis pogodbe.
 • Pregled dokumentacije stranke in določitev obsega ocenjevanja.
 • Ocenjevanje stranke in izpis morebitnih neskladij.
 • Pregled odprave morebitnih neskladij in izdelava poročila.
 • Izdaja certifikata, ki potrjuje skladnost zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila z uradno potrjeno specifikacijo.

Veljavnost certifikata je tri leta, pod pogojem, da ob nadzornih ocenjevanjih dokazujete izpolnjevanje pogojev iz uradno potrjene specifikacije. Po pridobitvi certifikata s strani Inštituta KON-CERT Maribor lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaprosite za uporabo nacionalnih zaščitnih znakov:

 • označba porekla,
 • geografska označba,
 • zajamčena tradicionalna posebnost,
 • višja kakovost,

S temi zaščitnimi znaki boste lahko označili svoje kmetijske pridelke oziroma živila in tako pokazali potrošnikom, da gre za tradicionalne in visokokakovostne slovenske kmetijske pridelke oziroma živila.
 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki