Ekološka predelava
Dobro iz narave
Kako do certifikata - Obrati javne prehrane / biogastronomije

Kako do certifikata - Obrati javne prehrane / biogastronomije

Kdo se mora certificirati? (PDF)

Vsi obrati javne prehrane / biogastronomije (hoteli, restavracije, javne kuhinje, turistične kmetije…), ki želijo svojim gostom ponujati ekološka živila, morajo upravljati procese skladno z veljavno zakonodajo za ekološko predelavo, postopki pa morajo biti nadzorovani s strani certifikacijske organizacije, ki preverja dejansko stanje v obratu in skladnost predelave v obratu z veljavnimi predpisi za ekološko predelavo v obratih javne prehrane. Inštitut KON-CERT Maribor izvaja tako redne kot tudi nadzorne kontrolne preglede v skladu s predpisano zakonodajo.

Če so upoštevani vsi predpisi in določila, ki veljajo za ekološko predelavo v obratih javne prehrane, prejme obrat javne prehrane po izvedeni kontroli certifikat, ki zagotavlja, da poteka predelava skladno z določili in predpisi ekološke predelave, kar je prav tako zagotovilo potrošniku, da so živila najvišje kakovosti.

Pri ponujanju ekoloških živil imate več možnosti. Izberete lahko samo »eko kotiček« pri zajtrku, pripravljate lahko eko jedi, jedi z ekološkimi sestavinami ter jedi z določenim deležem eko sestavine, ponudite pa lahko tudi »eko meni«. 

Koraki v postopku certificiranja

 • Posredovanje vseh potrebnih informacij o postopku certificiranja kandidatom s strani certifikacijskega organa.
 • Določitev področja in obsega certificiranja.
 • Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
 • Izpolnitev dokumenta Opis obrata s strani odgovorne osebe.
 • Podpis pogodbe.
 • Izvedba kontrole obratov javne prehrane in gostinstva.
 • Pogovor s kontrolorjem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
 • Pregled dokumentacije o izvedeni kontroli in izdelava poročila.
 • Izdaja ali neizdaja certifikata s strani certifikacijskega organa.

Če pri kontrolnem pregledu ni bilo ugotovljenih neskladnosti, se obratu javne prehrane / biogastronomije izda certifikat. V primeru ugotovljenih neskladnosti je le-te potrebno najprej odpraviti, šele nato certifikacijski organ izda certifikat.

S certifikatom pridobite pravico do označevanja z izrazi »ekološki«, »eko« ali »bio«:

 • V imenu obrata (ekološka restavracija, hotel…), kadar so vsa živila v obratu pripravljena v skladu z zahtevami zakonodaje, ki opredeljuje ekološko pridelavo in predelavo, in če so vsa živila, ki niso nadalje predelana, ekološko pridelana.
 • Pri poimenovanju jedi, če je živilo pridelano v skladu z ekološko zakonodajo in če so vse sestavine ekološkega izvora.
 • Pri poimenovanju ene ali več sestavin živila (npr. zelenjavna juha z ekološkim korenčkom in ekološkim porom), če so bile sestavine pridelane v skladu z ekološko zakonodajo.
 • Kot navajanje uporabe določenega povprečnega deleža sestavine živila (npr. enolončnica z 20 % ekološkega govejega mesa), če je delež omenjenega živila pridelan v skladu z ekološko zakonodajo.
 • Pri označevanju jedilnika, če so vse jedi, ki so navedene na jedilniku, pripravljene v skladu z ekološko zakonodajo.

Pri označevanju je potrebno upoštevati zakonodajo, ki opredeljuje ekološko pridelavo in predelavo.

Vsako leto je potrebno pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost predelave s predpisi. Prav tako se lahko ponudbo jedi označi z naslednjimi zaščitnimi znaki, ki pa niso obvezni:

 • Zaščitni znak »Bio Slovenija«, ki ga podeljujemo v Inštitutu KON-CERT vsem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za ekološko predelavo. Ta znak prav tako zagotavlja potrošniku, da je živilo pridelano in predelano na ekološki način. Uporaba znaka je prostovoljna, zanj pa lahko zaprosijo vsi, ki so že pridobili certifikat, ne nadomešča pa obveznega evropskega znaka.

Z zaščitnim znakom boste dodali svojemu obratu vrednost in pokazali potrošnikom, da ponujate v vašem obratu javne prehrane živila najvišje kakovosti.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki