Ekološka predelava
Dobro iz narave
Kako do certifikata - Predelovalni obrati, uvozniki, trgovci

Kako do certifikata - Predelovalni obrati, uvozniki, trgovci

Kdo se mora certificirati? (PDF)

Vsi subjekti (pridelovalci, predelovalci, upravljavci skladišč, trgovci na debelo in drobno, uvozniki in posredniki), ki so vključeni v verigo oskrbe potrošnikov in želijo pridelke prodajati kot ekološke pridelke, morajo upravljati procese skladno z veljavno zakonodajo za ekološko predelavo, postopki pa morajo biti nadzorovani s strani certifikacijske organizacije, ki preverja dejansko stanje v obratu in skladnost predelave v obratu z veljavnimi predpisi za ekološko predelavo. Inštitut KON-CERT Maribor izvaja redne in nadzorne kontrole v skladu s predpisano zakonodajo.

Če so upoštevani vsi predpisi in določila, ki veljajo za ekološko predelavo, prejmete po izvedeni kontroli certifikat, ki zagotavlja, da poteka predelava skladno z določili in predpisi ekološke predelave, kar je prav tako zagotovilo potrošniku, da gre za živilo z dodano vrednostjo.

Koraki v postopku certificiranja

 • Posredovanje vseh potrebnih informacij o postopku certificiranja kandidatom s strani certifikacijskega organa.
 • Določitev področja in obsega certificiranja.
 • Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
 • Izpolnitev dokumenta Opis obrata, priprava načrta oziroma tlorisa prostorov s strani odgovorne osebe v obratu.
 • Podpis pogodbe.
 • Izvedba kontrole:
  • predelovalnih obratov (kontrolira se dobava surovin, skladiščenje, predelava in transport, dokumentacija, knjigovodstvo, količinski pretok blaga, recepture, označevanje živil),
  • uvoznikov in trgovcev (kontrolira se dobava surovin, skladiščenje, transport, dokumentacija, knjigovodstvo, količinski pretok blaga, označevanje živil),

Prvo proizvodnjo ekoloških živil je potrebno najaviti certifikacijskemu organu vsaj 48 ur prej. Ob prvem izvajanju postopka opravimo kontrolni pregled v obratu.

 • Pogovor s kontrolorjem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
 • Pregled dokumentacije o izvedeni kontroli in izdelava poročila.
 • Odločitev o izdaji ali neizdaji certifikata s strani certifikacijskega organa.

Če pri kontrolnem pregledu ni bilo ugotovljenih neskladnosti, se predelovalnemu obratu, trgovcu, uvozniku oziroma proizvajalcu krme izda certifikat s prilogo za prijavljena ekološka živila. V primeru ugotovljenih neskladnosti je le-te potrebno najprej odpraviti, šele nato certifikacijski organ izda certifikat. Izdaja certifikata vnaprej brez predelave ekoloških pridelkov ni možna.

Vsako leto je potrebno pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost predelave s predpisi. Po pridobitvi certifikata s strani Inštituta KON-CERT Maribor je potrebno vsa predpakirana živila obvezno označiti z evropskim zaščitnim znakom. Prav tako lahko ekološka živila označite z naslednjimi zaščitnimi znaki, ki pa niso obvezni:

 • Zaščitni znak »Bio Slovenija«, ki ga podeljujemo v Inštitutu KON-CERT Maribor vsem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za ekološko predelavo. Ta znak prav tako zagotavlja potrošniku, da je živilo predelano na ekološki način. Uporaba znaka je prostovoljna, zanj pa lahko zaprosijo vsi, ki so že pridobili certifikat pri inštitutu, ne nadomešča pa obveznega evropskega znaka.
 • Nacionalni zaščitni znak »ekološki«, za katerega je potrebno oddati vlogo za uporabo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
 • Kolektivna slovenska znamka Biodar, za katero je potrebno izpolnjevati dodatno še standarde za ekološko kmetovanje Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, ki so strožji od predpisov za ekološko kmetovanje. Znamko podeljuje Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije.

S temi zaščitnimi znaki boste dodali svojim pridelkom vrednost in pokazali potrošnikom, da gre za živila najvišje kakovosti.
 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki