Ekološko kmetovanje
V sozvočju z naravo in človekom
Kako do certifikata

Kako do certifikata

Kdo se mora certificirati?

Vsi subjekti (pridelovalci, predelovalci, upravljavci skladišč, trgovci na debelo in drobno, uvozniki in posredniki), ki so vključeni v verigo oskrbe potrošnikov in želijo pridelke prodajati kot ekološke pridelke, morajo upravljati procese skladno z veljavno zakonodajo za ekološko kmetovanje, postopki pa morajo biti nadzorovani s strani certifikacijske organizacije, ki preverja dejansko stanje na kmetijskem gospodarstvu in skladnost pridelave na kmetijskem gospodarstvu z veljavnimi predpisi za ekološko pridelavo. Inštitut KON-CERT Maribor izvaja redno in naključno kontrolo v skladu s predpisano zakonodajo.

Če so upoštevani vsi predpisi in določila, ki veljajo za ekološko pridelavo, prejmete po izvedeni kontroli certifikat, ki zagotavlja, da poteka pridelava skladno z določili in predpisi ekološke pridelave, kar je prav tako zagotovilo potrošniku, da gre za živilo najvišje kakovosti.

Koraki v postopku certificiranja

  • Posredovanje vseh potrebnih informacij o postopku certificiranja kandidatom s strani certifikacijskega organa.
  • Določitev področja in obsega certificiranja.
  • Prijava v postopek certificiranja (oddate lahko tudi elektronsko predprijavo).
  • Podpis pogodbe.
  • Izvedba kontrole na kmetijskem gospodarstvu.
  • Pogovor s kontrolorjem in dogovor o odpravi morebitnih neskladij.
  • Pregled dokumentacije o izvedeni kontroli in izdelava poročila.
  • Odločitev o izdaji ali neizdaji certifikata s strani certifikacijskega organa.

Vsako leto je potrebno pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost pridelave s predpisi. Po pridobitvi certifikata s strani Inštituta KON-CERT Maribor je potrebno vse pridelke in živila obvezno označiti z evropskim zaščitnim znakom. Prav tako lahko ekološka živila označite z naslednjimi zaščitnimi znaki, ki pa niso obvezni:

  • Zaščitni znak »Bio Slovenija«, ki ga podeljujemo v Inštitutu KON-CERT Maribor vsem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za ekološko pridelavo. Ta znak prav tako zagotavlja potrošniku, da je živilo pridelano na ekološki način. Uporaba znaka je prostovoljna, zanj pa lahko zaprosijo vsi, ki so že pridobili certifikat pri inštitutu, ne nadomešča pa obveznega evropskega znaka.
  • Nacionalni zaščitni znak »ekološki«, za katerega je potrebno oddati vlogo za uporabo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

S temi zaščitnimi znaki boste dodali svojim pridelkom vrednost in pokazali potrošnikom, da gre za živila najvišje kakovosti.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki