Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Kontrola in certificiranje

Kontrola in certificiranje

Izvajanje kontrole in certificiranja v kmetijstvu in gozdarstvu je osnovna dejavnost Inštituta KON-CERT Maribor. V okviru te dejavnosti preverjamo in potrjujemo skladnost postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, hkrati pa tudi preverjamo skladnost proizvodov z veljavnimi predpisi in standardi. Kontrolo in certificiranje izvajamo na območju celotne Slovenije za naslednja področja:

Pridobite tudi vi certifikat za vaše visokokavostne pridelke in živila ter povečajte svojo konkurenčno prednost!

Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki 02 228 49 52 ali e-naslovu info@kon-cert.si.
 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki