Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Seznam kontrolorjev / ocenjevalcev Inštituta KON-CERT Maribor

Seznam kontrolorjev / ocenjevalcev Inštituta KON-CERT Maribor

 

Priimek in ime Izobrazba Področje izvajanja                                                 
IK   IPL IVR IPS IVG EKO prid. EKO pred. G ZPŽ Global Gap PEFC Demeter brez GSO
Feregotto Ervin univ.dipl.inž.agr.                
Pavlič Klemen kmetijski tehnik                        
Goričan Edvard univ.dipl.inž. gozdarstva                        
Klinar Klemen univ.dipl.geograf.                        
Kotnik Jasmina univ.dipl.inž.zoot.                      
Kotnik Andreja dipl.inž.agr. in hor.                        
Kresnik Katarina univ.dipl.inž.agr.                          
Pesek Boštjan dipl.inž.agr.                
Puž Mladen inž.kmet.                             
Rant Petra dipl.inž.zoot.                        
Rantaša Jože dipl.inž.agr.                        
Rituper Dejan dipl.inž.agr.                
Tekavec Valentin absolvent BF v LJ                        
Tominšek Nuša univ.dipl.inž.agr.                        
Weiland Andrej dipl.inž.agr.                        
Šalamun Robert dipl.inž.agr.                  
Bevc Silva inž.zoot.                        
Škrinjar Mavrin Maja dipl.inž.eko kmetijstva                          
Stolnik Vojko univ.dipl.inž. gozdarstva                        
Aleksič Valentina univ.dipl.inž.zoot.                        
Drinovec Tatjana dipl.inž.eko kmetijstva                        
Vokalič Jernej dipl.inž.vvs.                      
Merkač Dani dipl.inž.agr., hor.                        
Šavle Daniela univ.dipl.ing.zoot.                        
Vajda Katarina univ.dipl.ing.zoot.                        
Redek Jernej dipl.ing.zoot.                        
Bilješkovič Darja dipl.ing.agr., hrt.                        
Štamul Karmen dipl. ing. agr.                        
Rojko Robert univ.dipl.živ.tehn.                    
Kropf Irena mag.var.preh.                      
Sovič Karmen univ.dipl.živ.tehn.                        

Legenda:

IK Izbrana kakovost mesa in mleka
IPL Integrirana pridelava poljščin
IVR Integrirana pridelava zelenjave
IPS Integrirana pridelava sadja
IVG Integrirana pridelava grozdja
EKO pridelava EKO Proizvodnja rastlin, rastlinskih proizvodov, živine in/ali živalskih proizvodov
EKO Rastline in rastlinski proizvodi iz pridelave ali zbiranje na kmetiji
EKO Živina ali živalski proizvodi, pridelani po sistemu reje živali
EKO Predelava na kmetiji
EKO predelava EKO Predelovalec
EKO Uvoznik
EKO Trgovec, skladiščenje in distribucija krme
G EKO Obrati javne prehrane - biogastronomija
ZPŽ Zaščiteni kmetijski pridelki in živila
PEFC PEFC gozdarstvo
Brez GSO kmetovanje brez GSO


 

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki