Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Prijava oziroma obnovitev prijave v kontrolo EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

Prijava oziroma obnovitev prijave v kontrolo EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

Prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja je treba najpozneje do 31. decembra 2019.

Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2020 v okviru Programa razvoja podeželja za ukrep »Ekološko kmetovanje«, se morate prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2019, in sicer pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil.

Slovenija podpira ekološko kmetovanje preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014-2020

PREDPRIJAVA ZA PRIDELOVALCE, KI SE VKLJUČUJEJO PRVIČ

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki