Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Prvi certifikat za IZBRANO KAKOVOST sveže meso.

Prvi certifikat za IZBRANO KAKOVOST sveže meso.

Sporočamo vam, da smo 22.12.2016 izdali prvi certifikat v novi nacionalni shemi »izbrana kakovost« v skladu s Specifikacijo IZBRANA KAKOVOST sveže meso, št.33203-4/ 2016 /16, potrjena dne 29.7.2016.

Prejemnik prvega certifikata je Vihar Jure, Ješenca 44, 2327 Rače.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki