Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Mednarodno leto sadja in zelenjave 2021

Mednarodno leto sadja in zelenjave 2021

Na pobudo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je Generalna skupščina Združenih narodov leto 2021 proglasila za mednarodno leto sadja in zelenjave.

V letu 2021 bodo izvedene mnoge aktivnosti osveščanja prebivalstva o pomenu uživanja sadja in zelenjave v okviru raznolike prehrane in promocije zdravega življenjskega sloga. Med cilji mednarodnega leta sadja in zelenjave 2021 sta tudi informiranje javnosti o pomenu pridelave hrane na trajnostno vzdržen način in spodbujanje razvoja lokalnih pridelovalcev. Aktivno bo naslovljena tudi problematika izgub in odpadkov v prehranskih sistemih sadja in zelenjave.

Več na povezavi

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki