Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

V RS so registrirana naslednja fitofarmacevtska sredstva za dovoljenje uporabe iz Priloge II k Uredbi 889/2009 v EKOLOŠKEM KMETIJSTVU
Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki